Patronaty

Pierwszym patronem Roku Godności Człowieka jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, pierwszy pedagog w Polsce – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Fot. J.Cyperling

Patronem Roku Godności Człowieka jest także dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski – wybitny pedagog łączący zaangażowanie badawcze i podejście praktyczne.

Fot. Facebook

Jest z nami także dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak – pedagog specjalny, wybitna specjalistka w zakresie edukacji zróżnicowanej, niepełnosprawności, ADHD.

Fot. Archiwum prywatne

Neurodydaktyka także nas popiera! Patronat nad Rokiem Godności Człowieka objął dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, biolog, memetyk, ekspert od dydaktyki opartej na biologicznych i ewolucyjnych podstawach.

Fot. Archiwum prywatne

Wkrótce ogłosimy kolejne informacje dotyczące patronatu nad Rokiem Godności Człowieka.