Działania

  • zapraszamy wszystkie podmioty edukacyjne dla których ważna jest godność człowieka do partnerstwa – Wasze logotypy zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
  • zachęcamy partnerów do organizowania oddolnych inicjatyw związanych z Rokiem Godności Człowieka: wystaw, pikników, spotkań, warsztatów, konferencji, lekcji otwartych. Chętnie powiadomimy o tych wydarzeniach w mediach społecznościowych 
  • chętnie i bezpłatnie udostępnimy zainteresowanym plakaty roku godności człowieka – w Fundacji Innopolis w Łodzi można odebrać wersję papierową (do wyczerpania zapasów), z Internetu można ściągnąć projekt (format A2) gotowy do druku
  • prosimy o przesyłanie dobrych praktyk (np. konspekty i materiały do lekcji), z których utworzymy na stronie internetowej bazę, bezpłatnie dostępną dla wszystkich chętnych
  • proponujemy, aby w tematyce szkoleń (np. rad pedagogicznych) uwzględniać zagadnienia godności człowieka.

Przykładowe tematy szkoleń w Roku Godności Człowieka:

  • różnorodność w rozwoju biologicznym, społecznym i psychologicznym uczniów
  • przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole
  • hejt i mowa nienawiści w szkole
  • prawa i wolności człowieka w szkole
  • relacje edukacyjne i kultura oceniania bez segregacji.