Witajcie

Zapraszamy każdego nauczyciela, ucznia, rodzica do działania i włączania się w wydarzenia związane z rokiem szkolnym 2019/2020 – Rokiem Godności Człowieka.

Ogłoszenie roku szkolnego Rokiem Godności Człowieka to oddolna, niekomercyjna inicjatywa nauczycieli – efekt dyskusji podczas konferencji SzkoładziałaMY, która odbyła się w dniach 15 i 16 czerwca 2019 roku w Łodzi.

Cele roku godności człowieka: 

  • rozwijamy postawę szacunku do każdej osoby, bez względu na jej cechy i poziom rozwoju biologicznego, społecznego i psychicznego
  • eliminujemy z naszych przyzwyczajeń i języka: stereotypy, narracje dyskryminacyjne i mowę nienawiści
  • budujemy atmosferę opartą na doświadczaniu praw oraz wolności człowieka (w tym dziecka), nie uznając ich za konkurencję dla obowiązków ucznia, praw rodziców lub nauczycieli
  • wdrażamy w szkole kulturę oceniania pozbawioną zawstydzania, wpędzania w poczucie winy, segregacji i stygmatyzacji.

Działamy w roku szkolnym 2019/2020, aby szkoła była miejscem poszanowania godności i przeciwdziałania dyskryminacji już na zawsze.

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@rokgodnosci.pl.